วันแรกของการปฏิบัติสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 วันแรกของการปฏิบัติสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภาคการศึกษานี้มีนักศึกษาจำนวน 1,089 คน และเป็นนักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศจำนวน 22คน ขอให้นักศึกษาสหกิจศึกษา ทุกคนสามารถค้นพบตนเองผ่านการทำงานในระบบสหกิจศึกษา และบรรลุผลตามเป้าหมายของสหกิจศึกษาคือ "รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน" อีกสี่เดือนกลับมาพร้อมความสำเร็จ และเจอกันที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเดินทางของชีวิตและอาชีพความเห็น (0)