ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่47

ช่วงเช้าได้ช่วยเพื่อนในกลุ่มจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

ช่วงบ่ายได้ลงไปติดตามประเมินผลโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางโดยนำกิโลไปขั่งน้ำหนักขยะแต่ละประเภท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์อาขีพ_การพัฒนาชุมชนความเห็น (0)