ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่45

วันนี้ได้จัดเตรียทเขียนเอกสารเพิ่อที่จะนำไปให้ความรู้แก่ชาวบ้านหมู่ที่4 บ้านคันลำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์อาขีพ_การพัฒนาชุมชนความเห็น (0)