ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่42

วันนี้ในช่วงเช้าท่านรองปลัดได้เข้ามาให้คำแนะนำในการจัดโครงการต่างๆและบอกวันเวลาที่ควรจะทำโครงการและในช่วงบ่ายรองปลัดได้พาลงชุมชนเพื่อ เรียนรู้การทำโครงการ ของแต่ละกลุ่ม และ ให้กลุ่ม การคัดแยกขยะได้ลงพื้นที่สอบถามคนในชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์อาขีพ_การพัฒนาชุมชนความเห็น (0)