คนใหม่มา...คนเก่า(แก่)ไป

25 กันยายน 2561

วันนี้มาสัมมนาระดับจังหวัด
มีน้องๆนักส่งเสริมการเกษตร
บรรจุใหม่มาแนะนำตัว 10 คน
นี่ขนาดยังไม่ครบเพราะติดราชการ
อีกหลายคน
ไม่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับน้องๆ
แต่อยากจะบอกว่า..วันที่น้องๆสอบบรรจุได้
และดีใจ และตั้งใจจะทำงานส่งเสริมการเกษตร
ไว้อย่างไร..ขอให้รักษาความมุ่งมั่นตั้งใจ
เหล่านั้นไว้กับตัวเราให้นานที่สุดจนกว่าจะเกษียณ
และปฏิบัติงานให้สมกับความตั้งใจ
และเป็นข้าราชการที่ดี เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
และเป็นที่พึ่งของเกษตรกรให้ได้
..."เราอาสามาเป็นนักส่งเสริมการเกษตร 
งานจะหนัก เหนื่อย งานมีหลากหลายรูปแบบ 
จะต้องอดทนและทุ่มเท"


อีกเรื่องที่อยากจะแลกเปลี่ยน... 
..."เราอาสามาเพื่อแก้ปัญหา
เราจะต้องก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆไปให้ได้
และจะต้องไม่เป็นปัญหาเสียเอง"...


...หากคิดว่าทำงานไม่ไหว ก็ต้องรีบเปลี่ยนงานหรือลาออกไปหางานที่คิดว่าใช่  เพราะถ้ายิ่งทำไปแล้วจะยิ่งทำให้เราไม่มีความสุข  ไม่อยากทำงาน-ไม่ค่อยตั้งใจทำงาน  แล้วผลด้านลบจากการที่เราไม่ทุ่มเททำงาน  มันจะทำให้เพื่อนร่วมงานต้องมาแบกรับภาระในส่วนที่เรารับผิดชอบ  สร้างความลำบากใจให้แก่ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน...ฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (1)

ดีค่ะ การปฐมนิเทศว่า เรามาช่วยเขา เราไม่ควรมีปัญหาเอง ดีค่ะ