AFS Hosting Support Training 2018 การประชุม ครอบครัวอุปถัมภ์และครูผู้ประสานงาน : วัตถุประสงค์ - การเตรียมการ -ทฤษฎีอ้างอิง


การนำเทคโนโลยีด้าน IT มาใช้ในการบริหารจัดการ ช่วยประหยัดทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ และเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการทำงานได้อย่างเห็นผล

ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร  มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย  จัดประชุม ครอบครัวอุปถัมภ์และครูผู้ประสานงานขึ้น ระหว่างวันที่ 13-14  ตุลาคม  2561 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทริน์  พลัส แวนด้า แกรนด์


วัตถุประสงค์
1. เพื่อขอบคุณในความอนุเคราะห์รับอุปถัมภ์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการรับอุปถัมภ์  ตลอดจนนำเสนอและแบ่งปันวิธีการแก้ไขปัญหา  และแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
3. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติในการรับอุปถัมภ์ ตลอดจนกฏระเบียบ และข้อควรระวังในการดูแลผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

ครอบครัวอุปถัมภ์  142 คน
ครูผู้ประสานงาน   132 คน 
วิทยากร 24 คน

ลำดับเหตุการณ์และสรุปสาระสำคัญ
ร่างแผนการจัดประชุมฯ และกำหนดวันประชุมฯ  โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้-ความเข้าใจในหลักการของการรับอุปถัมภ์ฯ และมีประสบการณ์ในการรับอุปถัมภ์มาหลายสมัยฯ จากนั้นนัดหมายประชุมกลุ่มวิทยากร ทางวิดิโอคอล จำนวน 3 ครั้ง 
 16 สิงหาคม  2561
 2  กันยายน  2561
 5-  7  ตุลาคม  2561  กลุ่มย่อย

มีการแบ่งกลุ่มรับผิดชอบตามความถนัดและมีความสนใจในเรื่องนั้นๆ โดยให้สิทธิ์ในการประชุม-ปรึกษาหารือเพิ่มเติมตามความสะดวกของสมาชิกในแต่ละกลุ่ม  ส่งผลให้งานพัฒนาไปตามลำดับขั้นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้นสมาชิกยังได้มีโอกาสศึกษารูปแบบของการทำงานจากกลุ่มอื่นๆ ได้อีกด้วย  เพราะในระหว่างการประชุมผ่าน วิดิโอคอล สมาชิกกลุ่มอื่นๆก็สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมวิดิโอคอลของแต่ละกลุ่ม เลขาฯของกลุ่มจะต้องเขียนบันทึกผลการประชุมโดยสรุปส่งเข้าไลน์กลุ่มใหญ่  

ประชุมวิทยากรฯ เพื่อซักซ้อมการนำเสนายละเอียดของฐานกิจกรรมฯ 

12  ตุลาคม  2561 จัดประชุมวิทยากรฯ เพื่อซักซ้อมการนำเสนอรายละเอียดของฐานกิจกรรมที่จะดำเนินการ ในวันที่ 13 ตุลาคม  2561 และแบ่งกลุ่มวางแผนการดำเนินกิจกรรม Optional trip  ในวันที่ 14 ตุลาคม  2561  

***  การนำเทคโนโลยีด้าน IT  มาใช้ในการบริหาร
จัดการ ช่วยประหยัดทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ และเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการทำงานได้อย่างเห็นผล *** 

กิจกรรมฐาน สำหรับครอบครัวอุปถัมภ์ และครูผู้ประสานงาน 
1. Cultural Differences & Understanding
2. AFS Rules & Support System
3. Sharing Experiences & Conflict Management

ทฤษฎีอ้างอิง
DIE Concepts ( Suspending Judgment )

D- Description ( Observable details with cut interpretation X What do you see ?

I- Interpretation  ( What do you think about what you see?
E – Evaluation (Feeling about what you see ?) People may add some judgment into it.

* Steps of bridging  techniques of cultural differences *

Bring your own way of behaving into awareness

Bring other’s way of behaving into awareness

Managing your emotional response to the differences that you perceive between you and other person

Adapt to the other’s way of framing of behaving

* The Iceberg Concept of Culture *

Surface Culture : Most easily seen = Emotional Level -low

Shallow Culture : Unspoken Rules = Emotional Level – high
Deep Culture : Unconscious Rules = Emotional Level – Intense
* Support System *
AFS Rules & Travel Policy

***  ขอขอบพระคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ ***  โปรดติดตามตอนต่อไป 

หมายเลขบันทึก: 655828เขียนเมื่อ 18 ตุลาคม 2018 02:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 ตุลาคม 2018 02:12 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

Great! This is what Suporn is for. Write for us.

You areso smart, Nong Porn.

ขอบพระคุณนะคะ ทุกท่านช่วยกันส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนฯ ได้อย่างเข้มแข็งค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง