Reflection กิจกรรมบำบัดในชุมชน

Preechaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

…Home visit 1

1.รู้สึกอย่างไรในการทำกิจกรรม

 • รู้สึกแปลกใหม่ และตื่นเต้น เป็นครั้งแรกในการได้ลงเพื่อไปทำการประเมิน ให้การรักษาจริงๆ โดยไม่ใช่การobserveพี่ ขณะพูดคุยกับคุณยายรู้สึกถึงชุมชนบอบช้ำ และความหมดความเชื่อในบุคลากรทางการแพทย์ของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุบอกว่า ใครๆก็มาดู ดูแล้วก็ไม่เคยกลับมา มาจิ้มๆจับๆแล้วก็ไม่ได้รักษาต่อ นอกจากรพสต. มีความรู้สึกว่า กิจกรรมบำบัดมีความพิเศษตรงที่การมองครอบคลุมเป็นองค์รวมมองทุกอย่าง เนื่องจากที่บ้านนี้มีคนป่วยคือ คุณยายคนพี่ ซึ่งเป็น dementia และ เบาหวาน แต่คุณยายคนน้องที่มีความเจ็บป่วย คือ ตามองไม่เห็น เดินลำบาก มือเท้าชา อยู่ในสถานะของผู้ดูแลยายคนพี่ ทำให้ไม่ได้รับความสนใจจากวิชาชีพอื่นๆ ยายมีความรู้สึกน้อยใจที่ใครๆมาก็ดูแต่ยายคนพี่ ถามคุณยายก็ถามแต่เรื่องของคุณยายคนพี่ เราจึงได้พูดคุย สอบถาม ให้การรักษาทั้งคุณยายคนพี่ และคนน้อง โดยถามยายคนน้องทั้งอาการเจ็บป่วยของคุณยายเอง และคุณยายคนพี่ ความเครียดในการดูแลคุณยายคนพี่ รวมทั้งความต้องการของคุณยายคนน้อง ทำให้คุณยายคนน้องให้ความร่วมมือในการประเมิน รักษามากขึ้น ทำให้รู้สึกว่าการมองให้ครอบคลุม สนใจทั้งผู้รับบริการ และผู้ดูแล รวมทั้งสิ่งแวดล้อม สนใจในคำพูดที่ผู้รับบริการพูด เป็นสิ่งที่กิจกรรมบำบัดมี และทำให้ผู้รับบริการในชุมชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงมากขึ้น

2.ได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรม

 • ได้เรียนรู้ว่า เราไม่ควรสิ่งสำคัญใน process ของการเริ่มต้น approach ประเมิน สัมภาษณ์ เพราะตอนแรก เข้าไปในบ้าน ก็เข้าไปคุยกับคุณยายเลย โดยเข้าใจว่า คุณยายคนน้อง คือ คุณยายคนพี่ที่ได้รับเคสมา และไม่ได้ถามชื่อก่อน จึงทำให้ตอนแรกสับสนในข้อมูลที่คุณยายให้ กับข้อมูลที่ได้รับ, ได้เรียนรู้การดูให้ครอบคลุม ไม่ละเลย caregiver โดยเฉพาะ caregiver ในบริบทชุมชน มักเป็นผู้สูงอายุด้วยกันเอง หรือเป็นผู้ป่วยด้วย

3.จะพัฒนาตนเองอย่างไรหลังจากที่ได้ทำกิจกรรม

 • การเริ่มต้นปฎิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ จะไม่ลืมถามประวัติเบื้องต้นที่จำเป็น
 • ควรพูดคุย ทำความเข้าใจกับอาจารย์ก่อนว่าเราสามารถทำได้ถึงไหน เนื่องจากตอนไปไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถปรับสภาพบ้านโดยให้อาจารย์ประสานต่อได้จึงไม่กล้ารับปาก แจ้งผู้รับบริการไม่ชัดเจนว่าเราสามารถช่วยเหลือส่วนไหนได้บ้าง จึงทำให้ไม่ได้รับการร่วมมือเท่าทีควรในครั้งแรก
 • ควรเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้ครอบคลุม เนื่องจากครั้งนี้ลืมสายวัด

…Home visit 2

1.รู้สึกอย่างไรในการทำกิจกรรม

-รู้สึกตื่นเต้นขณะเตรียมตัว เพราะวางแผนจะไปปรับเก้าอี้นั่งถ่ายให้คุณยาย ไม่รู้ว่าจะสามารถทำได้จริงไหม พอไปถึงขณะทำ คุณยายคนน้อง ให้ความสนใจ และช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เมื่อทำเสร็จ และสำเร็จ คุณยายบอกว่า ดีดี ถ้ามันไม่เลื่อนแล้วก็ดี เดี๋ยวจะลองใช้ดู ทำให้รู้สึกดีมาก ว่าการปรับสิ่งแวดล้อมสามารถช่วยให้ทั้งผู้รับบริการให้ขับถ่ายได้ตรงที่มากขึ้น และช่วยคนดูแลให้เหนื่อยน้อยลง รู้สึกว่าพอบอกสิ่งที่เราสามารถทำได้ให้คุณยายฟังชัดเจน ว่าเราสามารถช่วยปรับสภาพบ้านให้ได้ ทำให้คุณยายบอกความต้องการ คือต้องการปรับห้องน้ำ และเมื่อเราทราบความต้องการของผู้รับบริการ ทำให้ผู้รับบริการให้ความร่วมมือในการประเมินเป็นอย่างดี ทำท่าทาง เดินไปทำให้ดู รู้สึกว่าการใช้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ทำให้เรามีสัมพันธภาพที่ดี และได้รับความร่วมมือ ผู้รับบริการก็รู้สึกดี เพราะตรงความต้องการของเค้า

2.ได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรม

 • ได้เรียนรู้ว่าการปรับสภาพบ้าน และสิ่งแวดล้อม ควรที่จะให้ผู้รับบริการแสดงให้ดู เพื่อให้รู้ที่ที่ผู้รับบริการใช้ประจำ จับถนัด เป็นชีวิตประจำวันของผู้รับบริการ ,เรียนรู้ถึงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อม ว่าเราสามารถแก้ไข ปรับอุปกรณ์จากของเดิมที่มี ให้มีการทำงานที่ดีมากขึ้นได้ (เปลี่ยนจากถัง เป็นตะกร้า และผูกให้ผู้รับบริการด้วยเชือกไนล่อน แทนเชือกฟาง) ,การทำตามความต้องการ ทำให้ได้รับความร่วมมือที่ดี และสัมพันธภาพที่ดี ,การพูดคุย สามารถรู้ถึงปัญหา และความรู้สึก ความคิดของผู้รับบริการได้

3.จะพัฒนาตนเองอย่างไรหลังจากที่ได้ทำกิจกรรม

 • ศึกษา ด้านงานช่างเบื้องต้น วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มเติม ว่าอะไร มีคุณสมบัติอะไร ใช้อย่างไร ควรเตรียมอะไรไปบ้างในการทำอุปกรณ์เสริมแต่ละอย่าง
 • คิดวางแผนให้ครอบคลุม อาจทำเป็น check list หรือ list หัวข้อที่ต้องทำอย่างละเอียดก่อนทำ เพื่อให้ไม่พลาดในการเก็บข้อมูล เนื่องจากครั้งนี้วัดสภาพห้องน้ำต่างๆมา พอจะนำมาวาดเพื่อส่งประสานงานต่อ ขาดความสูงระยะเอื้อมขณะนั่งไป ทำให้อาจจะต้องประเมินเพิ่มเติม

…School visit

1.รู้สึกอย่างไรในการทำกิจกรรม

 • ขณะไปschool visit ได้รับการมอบหมาย เปลี่ยนหน้าที่หน้างานเนื่องจากมีน้องที่คุณครูกังวล จึงไปประกบ observe น้อง และเมื่อน้องมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้องหากิจกรรมให้น้องทำขณะรอไปประเมิน หรือรอเพื่อนประเมินเสร็จ จึงเลือกกิจกรรมเล่านิทาน แบบที่พูดนำ และให้น้องๆช่วยเล่า พร้อมกับสังเกตน้องๆไปด้วย ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถเห็นพฤติกรรมของน้องๆได้ แต่รู้สึกยาก เพราะต้องใช้ความไว และความละเอียดในการดูมาก ในขณะที่ต้องทำกิจกรรมต่อไป และต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปด้วย รู้สึกว่าตัวเองยังช้า คิดช้าทำให้ไม่มีโอกาสได้สอบถาม หรือประเมินเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของปัญหาจริงๆของน้องหลายๆคน รู้สึกดีที่ตัวเองตัดสินใจดูน้อง สังเกตน้องไปจนถึงตอนทานข้าว และตอนเล่นอิสระ ทำให้ได้สังเกตการสังเกตของอาจารย์ เห็นอาจารย์พูดคุยกับคุณครู เข้าไปเล่นกับน้อง เห็นวิถีชีวิตของน้องๆ สามารถสังเกตน้องๆและหาปัญหาได้บางคน ถึงแม้จะรู้สึกยาก และสับสนเล็กน้อยขณะทำ แต่เมื่อกลับมาสรุป เขียนสิ่งที่สังเกตได้ มาเรียบเรียงก็พบว่าเราสามารถสังเกต ประเมินน้องๆจากกิจกรรมได้พอสมควร แต่ก็ยังมีลังเลว่าอันนี้น้องใช่แบบนี้ไหม เป็นแบบนี้จริงไหม พอปรึกษาอาจารย์ รวบรวมข้อมูลจากการถามคุณครู ที่คุณครูเล่า และข้อมูลจากเพื่อน ถึงจะมั่นใจมากขึ้น และมีบางอันที่ก็คิดผิดแต่เมื่อปรึกษาทุกคนทำให้ไม่ตีความน้องไปแบบผิดๆ แต่ก็ยังอาจจะยังดูน้องได้ไม่ทั่วถึง อย่างไรก็ตามรู้สึกดีที่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่เเปลกใหม่ ในการประเมินผ่านกิจกรรม และการกิจกรรมให้กับเด็กอนุบาลทีละหลายๆคนในบริบทโรงเรียน

2.ได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรม

 • ได้เรียนรู้ว่าเราควรมีคลังกิจกรรมไว้ในหัวเยอะๆ เพื่อเลือกใช้ได้เร็วขึ้น แต่สามารถคิดได้เร็วขึ้นกว่าปีที่แล้วแล้ว ,การประเมินพฤติกรรมต่างๆจากกิจกรรม พบว่าน้องทุกคนมีความแตกต่างกัน ได้เรียนรู้ว่าการประเมินจากกิจกรรมต้องใช้ความไว เเละความละเอียดในการสังเกต ต้องแก้ไขปัญหา จัดการให้กิจกรรมดำเนินต่อไปเรื่อยๆ ,การประเมินเด็กแต่ละคนควรประเมินให้ครอบคลุม ในบริบทโรงเรียนการสัมภาษณ์ครูทำให้รู้ข้อมูลเบื้องหลัง พฤติกรรมในวันทั่วไป รวมถึงการเลี้ยงดูของพ่อแม่ในบางครั้ง และเราสามารถรรวบรวมข้อมูลจากหลายๆฝ่าย ทั้งประเมินผ่านพฤติกรรม ผ่านแบบประเมิน ผ่านการประเมิน function นำมาเป็นข้อมูลในการดูเด็กแต่ละคน ถ้าไม่มั่นใจการถาม การปรึกษาอาจารย์ ช่วยให้เข้าใจตัวเคสได้มากขึ้น

3.จะพัฒนาตนเองอย่างไรหลังจากที่ได้ทำกิจกรรม

 • อยากฝึกการประเมินจากการทำกิจกรรมกลุ่ม observe behavior และ performance จากกิจกรรม ที่มีเด็กที่หลากหลายเพิ่มเติม ให้เก็บข้อมูล หาปัญหา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ให้intervention ให้เร็ว และละเอียดมากขึ้น

…งานมหกรรมสุขภาพชุมชนมหาสวัสดิ์

1.รู้สึกอย่างไรในการทำกิจกรรม

 • ก่อนวันงานรู้สึกกังวล กลัวเตรียมงานไม่ทันเนื่องจากปรับเปลี่ยนแผนก่อนวันงานสองวัน และอีกวันมีกิจกรรมที่คณะ

 • วันงานจริงมีความวุ่นวายเกิดขึ้น ผู้สูงอายุรอนาน ได้อาจารย์ช่วยเอาเก้าอี้มาให้ผู้สูงอายุนั่ง เปลี่ยนแผนใหม่โดยเข้าฐานไหนก่อนก็ได้ แต่ก็ยังมีปัญหาผู้สูงอายุเริ่มไม่อยากรอ เพราะรอนาน บางคนรอนานแล้วก็ยังไม่ได้ทำ ไม่มีใครดูคิว ไม่มีใครเป็นคนจัดการคนเข้าแต่ละฐาน นักศึกษากับเพื่อนอีกคนจึงมาทำหน้าที่ดูว่าผู้สูงอายุแต่ละคนขาดการประเมินอะไร พาผู้สูงอายุไปยังจุดต่างๆ ชวนผู้สูงอายุคุยบ้าง มีเพื่อนช่วยดูคิว และทำบัตรคิวให้กับฐานซักประวัติเบื้องต้น ขอให้เพื่อนมาช่วยให้ความรู้ระหว่างที่รอทำฐานด้านใน ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น จากนั้นเมื่ออาจารย์กายภาพเอาอุปกรณ์มาให้เพิ่ม จึงเปิดฐานเพิ่ม ทำให้ผู้เข้าร่วมมีการกระจายฐานมากขึ้น ประเมินเสร็จได้ไวมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาคือคนรอ consult และแปลผลเยอะมาก จนต้องต่อแถวยาว ไม่มีเก้าอี้นั่งรอ นักศึกษาจึงไป consult เพื่อให้รวดเร็วมากขึ้น และกลับมาดูคิว ช่วยจัดว่าใครไปไหน รู้สึกสนุก พร้อมกับตื่นเต้น และมีความเครียดเล็กๆ กับการการจัดการแก้ปัญหาหน้างาน แต่ถือว่าทุกคนช่วยกันจนผ่านไปได้ดี เพื่อนๆทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดี อาจารย์คอยช่วยsupportตั้งแต่เตรียมอุปกรณ์จนถึงเวลาที่เริ่มเกิดปัญหาทำให้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้น ทำกิจกรรมมหกรรมสุขภาพครั้งนี้รู้สึกดีที่ผู้สูงอายุส่วนมากให้ความร่วมมือ ผู้สูงอายุสนใจเพราะใกล้ตัว เป็นเรื่องที่เกิดได้กับทุกคน ได้ทดสอบจริงๆ ที่มีผลชัดเจน และยังได้รับคำปรึกษาเฉพาะบุคคล เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆค่ะ สนุกมาก ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง พอทำเสร็จรู้สึกว่า ผ่านมาได้ด้วยดี ถึงแม้จะต้องเปลี่ยนแผนก่อนงานสองวัน เปลี่ยนแผนขณะทำกิจกรรม มีความวุ่นวายเล็กน้อยขณะทำ แต่ทุกคนก็ช่วยกันจนงานออกมาสำเร็จได้ และได้ประเมินจนถึงให้คำปรึกษาผู้สูงอายุ

2.ได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรม

 • ได้ประสบการณ์ที่ดี ได้เรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมงานในรูปแบบการจัดกิจกรรมให้กับชุมชน ได้ลองคิดกิจกรรมกันเองในตอนแรก ได้เห็นกิจกรรมที่อาจารย์ช่วยคิดมา รู้สึกว่ากิจกรรมในฐานต่างๆของอาจารย์ทำให้เห็นภาพได้ชัดในเรื่องการล้ม และมีฐานต่างๆ ทำให้รู้สึกประเมินได้หลากหลาย การตัดสินใจทำแบบประเมินสำหรับงานนี้ทำให้จัดการได้ง่ายขึ้นมาก รวบรวมข้อมูลง่าย ดูแล้วรู้ว่าผู้สูงอายุคนนี้ทำอะไรไปแล้วบ้าน มีความเสี่ยงอะไร อย่างไร และการทำเป็นcheck list ที่มีคำถามชัดเจน และรวดเร็วตามที่อาจารย์แนะนำก็ทำให้ประเมินได้เร็ว และใครหยิบใบนี้ไปช่วยทำก็ได้ ได้เรียนรู้การจัดการงาน การจัดการคน การมองภาพรวมของกิจกรรม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นกิจกรรมหน้างาน การปรับตัวเองให้ทำหน้าที่ต่างๆ

3.จะพัฒนาตนเองอย่างไรหลังจากที่ได้ทำกิจกรรม

 • การทบทวนความรู้ เพราะ เมื่อเปลี่ยนมาทำเรื่องการล้ม ส่วนมากเป็นการประเมินที่ไม่ค่อยได้ใช้ ไม่คุ้น อาจต้องมีการทบทวนเพิ่มเติม

 • การวางแผนงาน จัดการหน้าที่ให้ครอบคลุมก่อนวันงาน

นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่4 นางสาวปรีชญา จันทศรีสวัสดิ์ 5823024

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Preechayaความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

655400

เขียน

12 Oct 2018 @ 12:33
()

แก้ไข

12 Oct 2018 @ 12:45
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก