ลึกแต่แคบ กับ ลึกและกว้าง


ผลลัพธ์การศึกษาที่เราไม่ต้องการคือ ตื้นเขิน

เราต้องการผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ลึก  บัณฑิตต้องคิดลึกเป็น ที่เรียนว่า deep thinking    แต่คิดลึกได้ แต่แคบ เชื่อมโยงไม่เป็น ก็ไม่ดี    ยิ่งในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ยิ่งไม่ดี    เพราะบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ต้องคล่องแคล่วในโลกและสังคม VUCA (V = Volatile, U = Uncertain, C = Complex, A = Ambiguous)  

หนังสือ The Integration of Humanities and Arts with Sciences, Engineering and Medicine in Higher Education : Branches from the Same Tree (1) บอกว่าอุดมศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา    ต้องพิจารณาและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการศาสตร์    คือยุคนี้ต้องเน้นการเรียนแบบ integration ระหว่างศาสตร์   ระมัดระวังการเดินตามกระแส specialization ในอดีต    ที่เน้นความลึกมากไปจนขาดความพอดี    ทำให้บัณฑิตขาดความกว้าง   และขาดคุณสมบัติสำคัญหลายอย่างสำหรับชีวิตที่ดีในยุคศตวรรษที่ ๒๑    ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ, การคิดระดับสูง, การเรียนรู้ระดับที่ลึก, ความเข้าใจสาระอย่างชัดเจน, การแก้ปัญหา, การทำงานเป็นทีม, ทักษะการสื่อสาร, การใช้เหตุผลเชิงสายตาและพื้นที่, การมีสมาธิและสนุกสนานต่อการเรียน 

เขาบอกว่า นักศึกษาสาขามนุษยศาสตร์และศิลปะ หากได้เรียนรู้บูรณาการศาสตร์ด้าน STEMM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, Medicine) จะช่วยให้ได้เครื่องมือใหม่ หรือมุมมองใหม่ สำหรับทำงานสร้างสรรค์ในสาขาของตน   

การบูรณาการศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และศิลปะให้แก่นักศึกษแพทย์ จะช่วยเพิ่ม ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น  ความยืดหยุ่นในจิตใจ  การทำงานเป็นทีม  พัฒนาทักษะการวินิจฉัยด้วยตา  เพิ่มความอดทนต่อความไม่ชัดเจน  และเพิ่มความสนใจต่อทักษะการสื่อสาร  

บัณฑิตศึกษาตามที่ปฏิบัติต่อๆ กันมายิ่งสมาทานแนวทางดิ่งลึกทางวิชาการ     แต่รายงานดังกล่าวบอกว่า มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปใช้แนวทางบูรณาการมากยิ่งขึ้น    เพื่อช่วยให้บัณฑิตมีความสามารถทำงานในลักษณะที่ซับซ้อนมากๆ ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้    และมีการจัด interdisciplinary graduate program เพิ่มมากขึ้น   เกิดมีสาขาวิชาแนวบูรณาการ เช่น science, technology and society; sustainability; women’s studies; human-computer interaction; bioethics เป็นต้น  

วิชาการศึกษาทั่วไป (GE – General Education) ยิ่งควรจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์    ทั้งแบบ interdisciplinary, multidisciplinary และ transdisciplinary    เน้นการประยุกต์และเชื่อมโยง GE กับวิชาเอก ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี   และตลอดวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์และศิลปะ กับวิชาในกลุ่ม STEMM

มหาวิทยาลัยชั้นดี ต้องพัฒนาการจัด การเรียน การสอน และการวิจัย แบบบูรณาการ  อย่างเอาจริงเอาจัง    

วิจารณ์ พานิช        

๒๙ ส.ค. ๖๑


 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

655302

เขียน

11 Oct 2018 @ 14:56
()

แก้ไข

11 Oct 2018 @ 18:21
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก