"สวย ใส ไร้พุง" ต่อยอดสู่ "ปล่อยหมูเข้าป่า"

KwansudaB
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความสวยกับผู้หญิงก็เป็นของคู่กัน แต่ถ้าพุงป่อง น่องทู่ แขนย้วย นวยนาดหุ่นสบึม ชุดทำงานต้องเปลี่ยนขยับไซส์ทุกปี นี่ก็ปัญหาแห่งชาติ

       ความสวยกับผู้หญิงก็เป็นของคู่กัน แต่ถ้าพุงป่อง น่องทู่ แขนย้วย นวยนาดหุ่นสบึม ชุดทำงานต้องเปลี่ยนขยับไซส์ทุกปี นี่ก็ปัญหาแห่งชาติที่พญามาร เอ้ย พยาบาลเราเจอ (บ๊อย) บ่อย ซึ่งหน่วยงานเราก็มีแต่สาว ๆ ทั้งที่โสด และไม่โสด มีบุตร และไม่มีบุตร หลังคลอดบางคนก็หุ่นโย้เย้ตามแรงโน้มถ่วงของโลก ก็ว่ากันไป บางคนก็วัยทอง (ดูมีคุณค่าก็ตอนนี้) แต่ปัญหาที่น่ากลัวกว่า คือ โรคความดัน ไขมัน เบาหวาน ที่มาเยี่ยมเยือนไม่ต่างจากเราท่าน ก็เลยมาคิดวางแผน และดำริว่าต้องมีโครงการสักโครงการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้พวกเราได้ตื่นตัวในการดูแลสุขภาพ ครั้นจะตั้งชื่อแบบเป็นทางการก็ดูไม่จูงใจ เลยตั้งชื่อให้ดูแบบให้เห็นปลายทางแห่งความสวยงามว่า "สวย ใส ไร้พุง" เริ่มดำเนินงานมาปี 2560  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนบางส่วนจากหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เราจึงได้เริ่มขยับกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของหน่วยเราอย่างเป็นทางการ ณ บัดนั้น

         เราเขียนโครงการเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรก เป็นการประเมินภาวะสุขภาพ และมีกิจกรรมต่างๆ  ได้แก่ ให้มีวิทยากรมาให้ความรู้ แสดง สาธิต เกี่ยวกับโรคอ้วน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย ติดตาม กระตุ้น เตือนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กำลังใจสมาชิกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผ่านทาง line แอพลิเคชั่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้ผู้ทำได้สำเร็จมาเล่าประสบการณ์ และสรุปความรู้เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้วิธีการ เทคนิคต่าง ๆ ในการส่งเสริมสุขภาพ  จัดประกวดรางวัลเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจ จัดกิจกรรมและสรุปบทเรียนการสร้างเสริมสุขภาพของหน่วยงาน จำนวน 2 ครั้ง ติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจัดกิจกรรม 2 เดือน ซึ่งเป็นระยะที่ 2 ของโครงการ ที่มีการถอดบทเรียนการสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดูแลตนเองเป็นอย่างดี ออกมาด้วยเพื่อเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ร่วมกัน

          ผลสำเร็จของโครงการ บุคลากรของหน่วยเรามี 35 คน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมีบุคลากรในหน่วยงานและนอกหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 14 คน ผลลัพธ์ที่เกิดกับบุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ น้ำหนักตัวลดลง 7 ใน 14 คน  BMI ลดลง 7 ใน 14 คน  รอบเอวลดลง 10 คน จาก 14 คน บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติในการดูแลตนเอง  การให้ความรู้ร่วมกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรางวัลเป็นแรงจูงใจให้ บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั้งด้านการควบคุมการรับประทานอาหารให้ถูกต้อง การจัดการอารมณ์  การออกกำลังกาย และการปรับเปลี่ยนแบบแผนชีวิตเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังและการเจ็บป่วยต่าง ๆ เพื่อให้มีสุขภาวะ ขณะเดียวกันหน่วยงานอื่นที่เข้าร่วม และมาเรียนรู้ได้มีการขยายผล นำไปใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่นเดียวกัน

  ชี้แจงโครงการโดยหัวหน้าโครงการ คุณอุบลรัตน์ ต้อยมาเมือง 


......

เรียนรู้การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับอาจารย์นลินทิพย์

...............

ออกกำลังกายด้วยขวดน้ำเหมาะกับสว.OOPS! 

.....เรียนรู้ BMI...

......

รางวัลสำหรับผู้ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และสามารถพิชิตเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพของตนเองได้อย่างแท้จริง


             ผลจากการดำเนินงานเราได้ถอดบทเรียน ประสบการณ์การสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละบุคคล

 เพื่อสรุปองค์ความรู้ และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระว่างบุคคล โดยมีเนื้อหาสาระที่สรุปได้ดังแผนภาพค่ะ   


ร่วมยินดีกับผู้มีสุขภาวะ


     ที่สำคัญผลจากโครงการนี้ทำให้เรา "หน่วยการพยาบาลเฉพาะทางได้รับรางวัลหน่วยงานสร้างเสริมสุขภาพดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 ด้วยนะคะ 

   ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวทำให้เราทราบว่า การสร้างเสริมสุขภาพต้องสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนต่อเนื่อง มีพื้นที่ในการแชร์ประสบการณ์ที่หลากหลาย มีเพื่อน มีเครือข่ายในการออกกำลังกาย และต้องการคำปรึกษาหรือหลักวิชาการในการแนะนำการออกกำลังกาย หรือการจัดการอาหารและโภชนาการ จึงเป็นที่มาของโครงการที่ 2 ของเรา “ปล่อยหมูเข้าป่า” เพราะอย่างที่บอกมีบุคลากรในหน่วยเราอีกกว่าครึงที่ยังไม่เข้ามาร่วม และน้ำหนักเกิน เราจึงต้องปฏิบัติการ “ปล่อยหมูเข้าป่า”  นี่คือโครงการ 2 ที่เราปล่อยตัวโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่จะต่อยอดให้หน่วยงานเราได้บุคลากรสุขภาพดีคืนมา จะเป็นอย่างไร เราจะปล่อยหมูสำเร็จหรือเปล่า อย่าลืมติดตามให้กำลังใจสาวโสด สาวไม่โสดทั้งหลายด้วยนะคะ ^____^

รูปสาว ๆ ที่จะเอาหมูไปปล่อยป่า

ทีมปล่อยหมูเข้าป่า พาหุ่นสวยคืนมา

เลิฟ ๆ

....

ขอบคุณ GotoKnow ค่ะ 

เขียน: Kwansuda Boontoth

ปล.เขียนหลังเลิกงานด้วยความเร่งรีบกลับบ้านไปออกกำลังกาย หากภาษาผิดเพี้ยนขออภัยด้วยนะคะ ^___^


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ็Health Promotionความเห็น (2)

ถึงเกษียณแล้วยังมาฟิตเนสต่อนะคะ

เขียนเมื่อ 

60 ยังแจ๋ว ฟิต และเฟิร์ม ค่ะพี่แก้ว ^^