1. อัจฉริยะสร้างได้จากการฝึก Part I

ทำไมบางคนสามารถบอกคำตอบได้ทันทีที่เห็นโจทย์เลข

เขาเป็นอัจฉริยะหรือ?

ถ้าวัดระดับไอคิวจะพบว่าพวกเขาไม่ได้มีไอคิวสูงกว่าคนทั่วไป แต่เป็นเพราะเขารู้เทคนิคบางอย่างที่ช่วยให้ได้คำตอบโดยไม่ต้องคิดคำนวณแบบคนทั่วไป

ขณะที่คนส่วนใหญ่เดินทางบนเส้นทางปรกติ แต่พวกเขารู้เส้นทางลัดที่ช่วยให้เดินทางถึงที่หมายโดยใช้ระยะทางสั้นกว่า ถ้าคุณรู้เทคนิคคิดเลขเร็ว คุณจะไม่แปลกใจกับความสามารถของพวกเขา เพราะมันเป็นเรื่องที่คนทั่วไปสามารถทำได้ พวกเขาไม่ได้มีความสามารถอะไรพิเศษแตกต่างจากคุณ ความแตกต่างเพียงสิ่งเดียวคือ เขารู้เทคนิคเหล่านี้

แต่คุณไม่รู้ เด็กที่สามารถบวกเลขได้โดยไม่ต้องนับนิ้ว เป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษ? หรือเด็กที่สามารถอ่านหนังสือได้โดยไม่ต้องสะกดทีละคำ เป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษ?

คำตอบคือ ไม่ใช่ เพราะเด็กที่ผ่านการฝึกอ่านหนังสือได้ทุกคน สามารถอ่านได้โดยไม่ต้องสะกด ซึ่งเป็นทักษะที่เด็กทุกคนสามารถฝึกได้ ไม่ใช่ความสามารถพิเศษ ดังนั้นทักษะทางคณิตศาสตร์ก็เป็นทักษะที่เด็กทุกคนสามารถฝึกได้

ทำไมพัฒนาการทักษะทางด้านภาษาของทุกคนจึงมีมากกว่าทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ทั้งๆ ที่เด็กเริ่มเรียนภาษาพร้อมกับคณิตศาสตร์ตั้งแต่ชั้น อนุบาลจนถึง ป.6

เด็กได้รับการฝึกการอ่านพยัญชนะตั้งแต่ชั้นอนุบาล สะกดคำได้เมื่อเริ่มเข้าสู่ชั้นประถมฯ และเด็กบางคนสามารถอ่านได้โดยไม่ต้องสะกดเมื่อถึง ป.6 หรือก่อนหน้านั้นในขณะเดียวกันเด็กรู้จักกับตัวเลขตั้งแต่ชั้นอนุบาลสามารถบวก ลบ คูณ หารได้เมื่อเข้าสู่ชั้นประถมฯ และบางคนสามารถบวกเลขได้เร็วโดยไม่ต้องนับนิ้ว

วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์และแนวทางการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์แก่ทุกๆ ท่านที่สนใจ ... หากท่านต้องการทราบกด Like เพื่อติดตามต่อ Part II ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อัจฉริยะสร้างได้จากการฝึกความเห็น (0)