๗๕๗. บ้านนี้มีรัก

บ้านนี้มีรัก

สำหรับครอบครัวของย่าบุษ...จุดเน้นที่สำคัญ นั่นคือ "ความรัก" ความรักต่อกันสำหรับคนภายในครอบครัว เพราะเราถือว่าทุกคนในครอบครัวของเรา ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน มีความรัก ความห่วงใย ความผูกพัน ซึ่งกันและกัน ทั้งหมดทั้งปวงขึ้นอยู่กับวิธีการสอนของพ่อ-แม่ ปู่-ย่า ตา-ยาย ที่จะเป็นคนวางพื้นฐานให้กับลูก ๆ หลาน ๆ ได้เห็นและจดจำไว้เป็นพื้นฐานหรือภูมิคุ้มกันในชีวิตของพวกเขาได้...

ความรัก...เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการใช้ชีวิตร่วมกันภายในครอบครัว เพราะจะทำให้จิตใจมีความเข้มแข็งและแข็งแรง ยามพบ เจอปัญหา อุปสรรคใด ๆ จะได้ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคนั้น ๆ...สิ่งที่ย่าบุษให้ได้มากที่สุด นั่นคือ "ความรัก" บวกกับให้ความอบอุ่น เพราะพวกเธอยังเด็กเล็กนักที่จะมารับรู้เรื่องราวที่บางเรื่องเรื่องก็ดี บางเรื่องก็ร้าย สำหรับการใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์...อาจเป็นเพราะครอบครัวของย่าเคยได้รับความรักและความอบอุ่นมาจากพ่อและแม่ของย่ามาก่อนก็เป็นได้ จึงอยากเห็นพวกหนู ๆ ทั้งหลาย มีจิตใจ แบบอย่างย่าบุษเอง...Cloning แบบอย่างจากครอบครัวของย่า...

สิ่งที่ย่าสามารถสร้างให้ได้กับพวกหนู คือ ให้ความรัก ความเมตตา ความกรุณาและอุเบกขา "พรหมวิหารสี่" ที่ย่าพึงนำหลักธรรมที่เรียนรู้มา นำมาปฏิบัติต่อตนเอง ต่อทุกคน และต่อคนรอบข้าง รวมทั้งพวกหนูเอง...หลักพื้นฐานเบื้องต้นของการใช้ชีวิตให้มีความสุข เพราะย่าบุษต้องการให้ลูก ๆ หลาน ๆ ของย่ามีความสุข...ชีวิตนี้เกิดมา มิมีอะไรมาก เราเกิดมาเพื่อจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขทางใจได้เท่านั้นเอง...เป็นชีวิตที่เกิดมาอยู่บนโลกมนุษย์ นับตั้งแต่ลืมตาเกิดขึ้นมา จนถึงเวลาลาลับจากโลกนี้...จะทำอย่างไรให้ชีวิตมีความสุข สุขแบบพอเพียงไม่ทำให้ตนเองและสังคมเดือดร้อนก็พอ...สำหรับย่าจะเน้นเรื่อง "ความรัก" ...บ้านนี้มีรัก...

*****************************

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ  แสงเงิน

๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ความรัก…ภายในครอบครัว

หมายเลขบันทึก

654904

เขียน

08 Oct 2018 @ 08:42
()

แก้ไข

08 Oct 2018 @ 11:25
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก