วันที่ฝนตก กับ ความเบาใจเมื่องานสำเร็จ

คร่ำเคร่งกับงานชิ้นนี้อยู่หลายเพลา # รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง "การศึกษาภาคการศึกษาที่เหมาะสมต่อการจัดสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" วันนี้ส่งงานแล้วครับ... ต้องขอขอบคุณคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ช่วยกัน "ผลการศึกษาได้ยืนยันถึงหลักการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาว่า ไม่ควรจัดการศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายและสำเร็จการศึกษาเลย เว้นแต่มีการจัดสหกิจศึกษามากกว่า  1 ครั้ง เพราะนักศึกษาได้ผ่านกระบวนการคิดทบทวนไตร่ตรอง (Reflection) คำนี้จากท่านบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย "ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน" และการชี้ให้เห็นถึงประโยชน์การจัดสหกิจศึกษาว่า เป็นเครื่องมือสำคัญในการเตรียมคน (Ready graduated) ในสองลักษณะคือพร้อมในการทำงาน (work)และเป็นคนที่สมบูรณ์ในเชิงการศึกษาด้วยคือได้เติมเต็มและพัฒนาตนเองส่วนที่ยังบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ก่อนสำเร็จการศึกษา (education)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเดินทางของชีวิตและอาชีพความเห็น (0)