ช่วยด้วยค่ะ วันก่อนเข้าไปใน NetLibrary ซึ่งปรับหน้าจอใหม่ (login ย้ายมาอยู่หน้าจอด้านซ้ายมือ) เมื่อสืบค้นได้ข้อมูลที่ต้องการ แล้วต้องการ view detail  และเมื่อต้องการยืม ปรากฏว่า แป้น Checkout หายไป

ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการหาข้อมูลจากบริษัท อยู่ ใครมีข้อมูลช่วยอนุโมทนาด้วยนะคะ ที่สงสัยก็คือว่า ระบบยังต้องให้มีการยืมสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ติดต่อกัน (ภายใน 24 ชั่วโมง) หรือใช้อยู่หากไม่ logout ก็มีสิทธิใช้งานไปเรื่อยๆ หรือเปล่าคะ และที่แป้น accessories มุมบนขวา ยังมีแป้น chechout ให้คลิกดูรายการที่ยืมและเคยยืมไป

เลยยังไม่รู้ว่า NetLibrary ยังต้องมีการยืมหรือไม่...เฮ้อ ตกข่าว