ตรวจราชการ ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม

ตรวจราชการ ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม 

        วันที่ 17 กันยายน 2561 นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ไปตรวจราชการที่โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ ของจังหวัดชัยนาท ที่มีความพร้อมในการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติปรากฏโครงการและกิจกรรมตลอดจนหลักฐานเชิงประจักษ์ ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างครูใหม่และครูเก่าได้ให้คำแนะนำในการจัดการความรู้ในสถานศึกษาตามแนวองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อการปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้อยู่รอดและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตรวจราชการสานนโยบายกับ ดร.ดิศกุลความเห็น (0)