AAR MOPH R2R Forum 61 (1) ปรับเพื่อเปลี่ยน เรียนรู้จากการทำงาน อย่างไร้รอยต่อ

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

AAR MOPH R2R Forum 61

ปีที่ 1 ทศวรรษที่สองของงาน R2R Forum

ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง เพราะไปบูรณาการจัดร่วมกับการจัดงานประชุมวิชาการประจำปีของกระทรวงสาธารณสุข

แต่การดำเนินการคัดเลือกผลงานดีเด่นก็ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปีตามวิถีเดิมและมีผลงานที่ดีมากมากที่สามารถเป็นต้นแบบให้ผู้คนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมด้วย รู้สึกชื่นชมยินดีไปกับทุกผลงานไม่ว่าจะมาจากเครือข่ายภาคใด จังหวัดใด เพราะเราทุกคนต่างมาร่วมกันเป็นพลังเล็กๆ ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศไทย

ในงาน Forum ครั้งนี้ได้ได้รับมอบหมายให้ทำกระบวนการอยู่สอง Session เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานด้วยเครื่องมือ TEDtalk+Reflection ซึ่งยังคงเป็นการทำงานร่วมกันกับอาจารย์หมอไพโรจน์เช่นเคย บรรยากาศค่อนข้างดีผลงานอยู่ใน Theme “ปรับเพื่อเปลี่ยน เรียนรู้จากการทำงาน อย่างไร้รอยต่อ

การเริ่มต้นงาน อาจารย์หมอไพโรจน์เปิดพื้นที่การเรียนรู้ด้วยการนำทุกคนร้องเพลงรางวัลแด่คนช่างฝันทำให้ผ่อนคลายและ Ice Break ได้ดีทีเดียว

  • มีผลงาน 8 ผลงานจากกลุ่มต่างๆ คละกัน ประทับใจทุกผลงาน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบของเภสัชเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงระบบบริการ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ช่วยโรงพยาบาลประหยัด หรืองานที่สุดยอดของพยาบาลสองสามท่านที่เป็นในเชิงสะท้อนบทบาทของการทำกิจกรรมและบทบาทของพยาบาลชัดเจน (Nursing Care) นอกจากนี้ยังมีผลงานของอาจารย์แพทย์จากศิริราชที่อายุยังน้อยๆ มากมากอาจารย์หมอขวัญบอกว่าชอบ R2R เพราะเป็นงานวิจัยที่จับต้องได้ ใช้ได้จริง และที่สำคัญทุกคนในภาควิชามาช่วยกันทำ
  • ที่ประทับใจสุดๆ คือ งานของท่านหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลอยุธยา ที่ปีนี้ก็เกษียณราชการด้วยเช่นกัน เป็นงานพัฒนาระบบความเสี่ยงของโรงพยาบาลเพื่อลดข้อร้องเรียน เป็นการตั้งต้นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากร (2P Safety) และสอดรับกับงานร้องเรียนของตาม .41 ด้วย ที่ประทับใจเพราะว่า ส่วนตัวอยากเห็นลักษณะงาน R2R ที่มีความเชื่อมโยงของการปิด GAP ระหว่างงานของหน่วยบริการและงานของ สปสช.
  • อีกผลงานที่มีโอกาสได้ติดตามมาหลายปี เป็นผลงาน Meta R2R ของเครือข่าย รพ.สระบุรี คือ ผลงานการใช้ Smart COC มาเชื่อมโยงการทำงานให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงระบบบริการ ได้รับการเยี่ยมบ้าน และได้รับการดูแลในชุมชมอย่างครอบคลุมทั่วถึง ทำให้คนทำงานสามารถทำงานง่ายขึ้น เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ที่สุดยอดที่สุดคือคณะผู้บริหารนำโดยท่านผู้อำนวยการ รพ. รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล และบุคลากรมาร่วมฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมด้วย และยังมีกิจกรรมน่ารักชวนรำวงสระบุรีเป็นที่คึกครื้นและอบอุ่นใจ ทำให้การเสนอผลงานวิชาการมีความนุ่มนวล เบิกบานใจยิ่งนัก

สามชั่วโมง มีทั้งผู้บริหารระดับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสองสามแห่งนั่งรับฟังและให้กำลังใจแก่นักวิจัยตัวเล็กๆ ส่งผลให้เกิด Value มหาศาลในทัศนะของการสร้างคนให้มีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งดีดีในการทำงาน นอกจากนี้ยังมีคนทำงานภาคประชาชน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย สะท้อนให้ถึงความคิดความเชื่อที่ว่าขอให้เรามีงานประจำทำ R2R ก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกหย่อมหญ้าชื่นชมคณะทำงานภาคประชาชนของ สปสช.เขต4 เป็นอย่างยิ่งค่ะ

ในฐานะกระบวนกรได้เรียนรู้อะไร

ส่วนตัวก็ยังคงมีความเชื่อและมองเห็นเป็นความท้าทายว่า R2R เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว เราทุกคนทำงานบวกกับมี Research Skill เป็นสิ่งสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนคนให้มีปัญญาบวกกับความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านภายในส่งพลังออกมาสู่ภายนอก (Transformation)

การให้กำลังใจ ชื่นชมผลงานจากผู้ทรงคุณวุฒิ ชี้ให้เห็นจุดเด่นจุดดีของผลงาน และสะท้อนโอกาสของการพัฒนาที่จะไปต่อยอดต่อไป การทำ Reflection ส่วนตัวเชื่อว่าทำให้บุคคลเกิดการแปรเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเพราะเป็นพลังเชิงบวกที่ไปหนุนให้เกิดการสร้างปัญญา (ยังไม่เห็นงานวิจัยอธิบายว่ามันไปขยับโครงสร้างทางปัญญาอย่างไรบ้าง แต่เชื่อว่ามันเกิดปรากฏการณ์เช่นนั้น)

ประทับใจและขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมเปิดประตูสู่พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในครั้งนี้

MOPH R2R Forum 61บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)