บุคคลเกียรติยศ 2561

บุคคลเกียรติยศแห่งปี 2561

วันที่ 9 กันยายน 2561

วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ปีที่ 46 ทีมวิจัยของเรามีโอกาสได้เป็นบุคคลเกียรติยศแห่งปี  2561 แต่ด้วยภาระหน้าที่ต้องมาช่วยดูแลหลาน ทีมเราให้น้องตุ้ย ในฐานะเลขาฯ CoP เคมีบำบัด ไปรับมอบช่อดอกไม้ยินดีในฐานะตัวแทนของทีมวิจัย ที่ได้รับรางวัล ช่วง 30 สิงหาคม-2 กันยายน 2560 ตอนไปงานเกษียณ ร่วมกับประชุมวิชาการของชมรมเครือข่ายพัฒนาทางการพยาบาล ร่วมกับฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่อง ตามรอยเท้าพ่อ:พลังวิชาชีพ สู่ภาวะสุขภาพที่ยั่งยืน  จัดที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่   นำเสนอผลงาน เรื่อง การพัฒนาการนำผลวิจัยมาใช้เพื่อการป้องกันภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด ทีมวิจัยมี อุบล จ๋วงพานิช  ณัฏฐ์ชญา ไชยวงษ์  ทีมเราได้รับรางวัลนำเสนอผลงานระดับดี

ดังนั้นในวันสถาปนาคณะแพทย์ปีนี้ ขอยกความดีให้กับทีมวิจัยทุกท่านนะคะ

น้องตุ้ย เลขาญ ทีมวิจัยรับรางวัล 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยทางการพยาบาลความเห็น (8)

พรนิภา หาญละคร

พว สุภาพ อิ่มอ้วน ในโอกาสรับรางวัลวิจัยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยนะครับ

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยค่ะ พี่แก้ว

จากการที่ได้รับรางวัลวิจัยเรื่องนี้เราได้ไปรับช่อดอกไม้ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณที่มหาวิทยาลัยจัดให้ไปแล้วค่ะ 5 มิถุนายน 2561

ขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ

ถ่ายภาพกับเพื่อนร่วมงานค่ะ

เพื่อนร่วมงานที่ มข ร่วมยินดีในโอกาสได้สายสะพายและจบ ป เอกค่ะ