ฝึกงานวันที่ 18

เข้าเทศบานเช็คชื่อเข้างห้องงานป้องกันเดินเอกสารและออกพื้นที่ตรวดดูระดับน้ำในแม่น้ำและกลับเข้าเทศบาลทำงานตามปกติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์_พัฒนาชุมชนความเห็น (0)