วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Journal of Law and Social Sciences)

ชื่อวารสาร วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Journal of Law and Social Sciences)
เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/ind...
ISSN 1685-9723 (Print)  // 2586-9604 (Online) 
กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ
ผู้ผลิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ขอบเขตเนื้อหา วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Journal of Law and Social Sciences)   ครอบคลุมเนื้่อหา เกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ  เป็นต้น ซึ่งสัมพันธ์กับความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ในสาขาต่างๆ โดยนำเสนอในรูปแบบของบทความวิชาการ และบทปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

650848

เขียน

28 Aug 2018 @ 14:48
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก