สนับสนุนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น

รัฐบาลนี้ประกาศชัดเจน ในการทำหน้าที่พัฒนาบ้านเมืองให้ปลอดคอร์รัปชั่น แต่เมื่อมีเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกเดียวกัน กลับไม่ทำตามนโยบายที่ตนเองประกาศไว้ คนไทยจึงควรร่วมกันแสดงจุดยืนและเรียกร้องให้ดำเนินการแบบตรงไปตรงมาไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง

สถานีวิทยุจุฬา ช่วงเจาะข่าวเช้านี้ วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ออกข่าวการทวงถามเรื่องการสอบสวนเรื่องนาฬิกาหรูของรองนายกรัฐมนตรี ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น    โดยที่มีการทวงถามในสื่อต่อ ปปช. ตลอดมา  เช่น (

รัฐบาลนี้ประกาศชัดเจน ในการทำหน้าที่พัฒนาบ้านเมืองให้ปลอดคอร์รัปชั่น    แต่เมื่อมีเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกเดียวกัน    กลับไม่ทำตามนโยบายที่ตนเองประกาศไว้    คนไทยจึงควรร่วมกันแสดงจุดยืนและเรียกร้องให้ดำเนินการแบบตรงไปตรงมาไม่เลือกปฏิบัติ   เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง

วิจารณ์ พานิช

๒๗ ส. ค. ๖๑

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)