KM & TL สบช : Day1 ช่วงแรก โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

KM & TL สบช : Day1 ช่วงแรก
โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
.....
ช่วงเช้าวันนี้นั่งฟังท่านอาจารย์หมอวิจารณ์พูดเรื่องการศึกษาใน ศตวรรษที่ 21 และ Transformative Learning (TL) ขณะฟังอาจารย์ได้เรียนรู้ในตนเองอยู่หลายประเด็น 

#Noteความคิด ในสิ่งที่รู้เพิ่ม
- Reflection ... เป็นเครื่องมือที่ทำให้สะท้อนเห็นการเปลี่ยนแปลง และควรเป็น Self-Reflection +Group Reflection ความเชื่อส่วนตัวและจากประสบการณ์มองว่า ยิ่งทำ Reflection ยิ่งเกิดปิ๊งแว้ป และ Inspiration 
- เกิดแรงบันดาลใจในตนเองนำไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิด R2R ในแวดวงการศึกษา ... “วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครู” เพราะการใช้เครื่องมือนี้อย่างเข้าใจ ยิ่งเกิด Inspiration + Passion ในการจัดการเรียนการสอนของครู ครู Reflection บ่อยๆ จะเห็นทั้งการเปลี่ยนแปลงและเห็นโอกาสของการพัฒนาในตนเอง
- การบรรยายของอาจารย์ทำให้มองเห็นความหมายอันลึกซึ้งของคำว่า Interactive Lecture เพราะทุกครั้งของการฟังบรรยายจากอาจารย์มักจะเกิดความคิดต่อยอด ปิ๊งแว้ป! ทางความคิดเสมอและที่สำคัญเกิด Inspiration ที่จะนำไปสู่การลงมือทำสิ่งต่างๆ แค่อาจารย์นั่งบรรยายก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้มากมาย ดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็น Interactive Lecture อย่างสุดยอดเลย 
...

ดีใจที่วันนี้ได้ฟังอาจารย์
และเห็นอาการปิ๊งแว้ปที่ปรากฏในตนเองขณะที่ฟัง กะปุ๋มมีพลังไปต่อได้อีกไม่ต่ำกว่าสิบปี... ซึ่งพลังตรงนี้ทำให้เราสามารถเรียนรู้และก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้

และที่สำคัญได้รับหนังสือจากอาจารย์เป็นของฝากด้วยค่ะ

#SelfReflection
06-08-61

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)