วิชชุมมาลาฉันท์ ๘

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@ เขียนฉันท์ฝันไกล.....หวังใจนักเรียน
โน้มนำเธอเพียร.........อ่านเขียนกลอนกานท์
ฉันท์นี้น่าเริ่ม............แต่งเติมขับขาน
ง่ายง่ายจดจาร...........สานฝันพลันทำ

@ วิชชุมฉันท์ ๘.........แม้คล้ายกลอนสี่
หนึ่งบทกลับมี............๘ วรรคจงจำ
อีกหนึ่งกำหนด.......... เสียงยาวทุกคำ
ขอเตือนตอกย้ำ..........จักได้ไม่ลืม


*** สังเกตครับ

คำท้าย บาทที่ ๔ ส่งสัมผัส
คำท้าย บาทที่ ๖ รับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

วิชชุมมาลา สายฟ้าเรียบร้อยคำฉันท์อ่อนช้อย ทุกถ้อยลีลาวรรคหนึ่งแปดคำ จดจำศึกษาบทหนึ่งตรึงตรา คุณค่าแปดวรรคเสียงหนักทั้งหมด กำหนดแน่นอนต่างจากกาพย์กลอน ขอสอนเป็นหลักสัมผัสแผนผัง ดูฟังรูปลักษณ์ลองแต่งสักพัก เธอจักเก่งเอง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

ขออนุญาตนำไปเผยแพร่ครับ