วิธีประหยัดเงินในฉบับเด็กหอ (ในแบบฉบับของผมเอง)

       ตอนนี้ผมเป็นนักศึกษาอยู่หอพัก ที่ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยเรื่องค่าใช้จ่ายในการอยู่หอพักถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก สำหรับครอบครัวที่ไม่ค่อยมีฐานะอย่างครอบครัวผม ฉะนั้นการจัดสรรการใช้จ่ายในการใช้ในหนึ่งสัปดาห์จะต้องรู้จักวางแผนให้ดี ซึ่งการใช้จ่ายอย่างประหยัดในรูปแบบของผมในฉบับเด็กหอมีรูปแบบดังต่อไปนี้

       โดยในหนึ่งสัปดาห์ กระผมได้เงินมา 1000 บาท โดยในหนึ่งพันบาทนี้ผมได้แบ่งออกเป็น

ค่าใช้จ่ายประจำวัน วันละ 100 บาท สัปดาห์มี 7 วัน ก็จะรวม 700 บาท

เงินเก็บสะสม 100 บาท

เหลืออีก 200 บาท ใช้ในการใช้งานที่จำเป็นและฉุกเฉิน เช่น ถ่ายเอกสาร ปริ้นงาน ค่าซ่อมรถ เป็นต้น

      จะเห็นว่าในการใช้จ่ายของผมในการหนึ่งสัปดาห์นอกจากมีการวางแผนในการใช้จ่ายแล้ว ยังเก็บไว้เป็นเงินออมอีกด้วย

**เงินออมเป็นส่วนที่เราสามารถนำเงินส่วนนี้เป็นกองทุน สำหรับใช้จ่ายสิ่งของที่เราอยากได้ ได้**

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dream Storyความเห็น (0)