ที่บอกว่า "Gotoknow เครื่องมือสำคัญสร้างสรรค์สังคม" นั้น อธิบายได้มาก และยาว แต่สั้นๆในวินาทีนี้ พบว่าสื่อเทคโนโลยีที่โดยตัวมันเองไร้จิตวิญญาณ กลับส่งเสริมความรัก ความผูกพันระหว่างคนไกลไม่เคยเห็นหน้า ให้นำตาไหลได้เมื่อพบกันเป็นครั้งแรก ผมรู้สึกผิดที่เคยพูดว่า เทคโนโลยีเป็น De-humanizer .. ตอนนี้ต้องตัดตัว De ออกเสียแล้ว .. เป็น Humanizer ชั้นยอดครับ .. ไม่เชื่อถาม คุณ โอ๋-อโณ   และ พี่เม่ย ได้ครับ