เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ก้าวใหม่ "ร่วมใจถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย ก้าวไกล ยั่งยืน" พุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 19.00-20.00 น

เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ก้าวใหม่ ร่วมใจถ่ายทอด ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกล ยั่งยืน เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 19.00-20.00 น ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา ผู้ร่วมเสวนา อ.บุญเลิศ ไทยทัตกุล ดร.รวิข ตาแก้ว คุณธนพัฒน์ พัฒศรีเรือง ดร.แสน ชฎารัมย์ และ หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท

สามารถรับชมได้หลายช่องทางดังนี้

  • ชมผ่านมือถือ www.stationg.com/wbtv
  • ทาง ทีวี ผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239
  • ทางกล่องดาวเทียวค่าย CTH  ช่อง 870
  • ทางกล่องดาวเทียวค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

28 มีนาคม 2561

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยนความเห็น (0)