คีตปัญญา " พอเพียง "

อ.นุ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ดุจสายฝน รินหลั่ง จากฟากฟ้า
ดั่งสายธาร ธารา พาชุ่มเย็น
ดุจน้ำค้าง พร่างพื้น ทุกคืนวัน
ดั่งแสงตะวัน เรืองรอง สาดส่องมา
เปิดดวงตา ด้วยปรัชญา ความพอเพียง
ผลิปัญญา ปวงประชา ให้รู้จักพอ
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี
พร้อมทั้งมี ความรู้คู่คุณธรรม
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี
พร้อมทั้งมี ความรู้คู่คุณธรรม
. . . พอ เพียง

เพลงพอเพียง
คำร้อง/ทำนอง : ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ (อ.นุ)
ขับร้อง : มธุรส เกลี้ยงจันทร์ (น้ำผึ้ง) ชติญพนธ์ โพธิ์สิตวรุฬห์ (ฉัตร)
กลุ่มเยาวชนคีตปัญญา (Wisdom Youth)

"การแบ่งปันเพลงธรรมะ คือหน้าที่
การสร้างสรรค์ดนตรี คือการปฏิบัติธรรม"

กลุ่มเยาวชนคีตปัญญา (WisdomYouth)

http://gotoZEN.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คีตปัญญาความเห็น (2)

-สวัสดีครับ

-ความพอเพียง คือ"ความพอเหมาะ พอดี กับสิ่งที่ตนมีนะครับ..

-ขอบคุณครับ

-ขอเดินตามรอยเท้าพ่อครับ

เขียนเมื่อ 

^_^