เคารพรูป (ฉันท์)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@ เคารพ(ะ)รูปนั้น...........สติมั่นลุปัญญา
ไป่ติดอวิชชา.................ฤ ละราพระธรรมนำ

@ เคารพ(ะ)รูปไหว้..........มน(ะ)ไซร้ตระหนักธรรม
เมตตาพิสุทธิ์ย้ำ..............ปฏิบัติสิแก่นแกน

@ รูปหรือ ฤ เรืองฤทธิ์........บ่ลิขิตวิถีแผน
รักชนสกลแดน...............สิลุแมนสงบจริง

อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)