ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง "เทคโนโลยีกับการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง"


นางสาวเขมภัทร    จิตร์จะโปะ  เลขที่  2

รหัสนักศึกษา  60B0101502  นักศึกษา ป.บัณฑิต  รุ่น 4  หมู่ 5


ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร 

เรื่อง “เทคโนโลยีกับการเรียนรู้สู่ชีวิตจริง”

       ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสารคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมขยายขีดความสามารถทำงานแทนที่มนุษย์ได้  อาศัยการทำงานเป็นทีม  มีความเชี่ยวชาญ  และในอนาคตมนุษย์เราควรมีสามารถในชีวิต  คือ  ด้านความรู้  ด้านทักษะการเรียนรู้  การคิด  และด้านทักษะการใช้ชีวิตในสังคมบนพื้นฐานแห่งความจริง

ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตร

       อดีตสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุจุดหมายตามหลักสูตรกลางที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้เท่านั้น สถานศึกษาจึงจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกรอบของหลักสูตรแกนกลางและจัดทำหลักสูตรอื่นบางส่วนเพิ่มเติม แต่อาจลืมสิ่งสำคัญที่ว่าการศึกษาต้องสนองความถนัด  ความต้องการของผู้เรียน  และความสามารถของผู้เรียนได้อย่างแท้จริงและเป็นที่ต้องการของท้องถิ่นนั้นๆ  และนอกเหนือจากนั้นเราควรจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและบนพื้นฐานแห่งความจริงตามยุคตามสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  ดังนั้นหลักสูตรในอนาคตเราควรมุ่งให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนการจัดการศึกษามีความเป็นสากลมากขึ้น  ควรใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนการสอน ทำให้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้เข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง  เพราะความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  งานที่เคยใช้คนทำงานกับเครื่องจักรกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพราะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมได้ขยายขีดความสามารถสามารถทำงานแทนที่คนได้  ดังนั้นเราควรให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเอง  และพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  มีทักษะการเรียนรู้และการคิด และทักษะการแก้ปัญหา นอกจากการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ  และรู้จักใช้ชีวิตใช้สิ่งที่เรียนมาอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์  และยังต้องรู้จักการเป็นผู้นำ มีจริยธรรม รู้จักรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวให้อยู่กับคนรอบข้างได้อย่างมีความสุข

       ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแผนการจัดการเรียนการสอนต้องให้มีความสอดคล้องต่อโลกและสมัยต้องยึดให้นักเรียนเป็นศูนย์ และครูผู้สอนต้องมีการพัฒนาตนเองหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ  เพื่อที่จะได้มอบความรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพและให้นักเรียนได้นำความรู้ต่างๆไปประกอบอาชีพ  พัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

                                                                                                                                                                                   


   

บรรณานุกรม

https://webs.rmutl.ac.th/asset...2016/09/20160908101755_51855.pdf

http://massupa044.blogspot.com...

https://sites.google.com/site/...

http://www.stgeorgescollege.ed...

http://www.glenwoodacademy.com...21st-century-education/?doing_wp_cron=1362985224.3900759220123291015625

 

หมายเลขบันทึก: 642900เขียนเมื่อ 1 ธันวาคม 2017 10:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 ธันวาคม 2017 10:51 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

เนื้อหาที่นำมาเผยแพร่น่าสนใจ และมีการเน้นถึงความสำคัญของการพัฒนาค่ะ 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี