อบรมภาษาอังกฤษครูโรงเรียนเทศบาลจังหวัดสตูล


กิจกรรมการอบรมครูภาษาอังกฤษแบบ Active Learning ที่จังหวัดสตูล

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ผู้เขียนมีอบรมภาษาอังกฤษครูโรงเรียนเทศบาลจังหวัดสตูล ประมาณ 20 ท่าน ที่เทศบาลของจังหวัดสตูล คาดว่าครูจะได้ทักษะทั้งการสอน ฟังพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ท่าน ผอ.วรรณี พิชญ์พนัส. ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ท่านผอ.ปัญญลักษณ์  สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 ผอ.โสภาวรรณ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 รองฯธวัชชัย  อรน้อม ท่านผอ.หลายท่านมาร่วมเปิดค่าย พร้อมทั้งคุณครูมาร่วมกิจกรรมเปิดค่าย และมี ผอ.อารมย์  พูลภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล แวะมาเยี่ยมด้วย

ผู้เรียนเริ่มด้วยกิจกรรม ASEAN ให้ครูนับเลขแล้วบอกชื่อประเทศอาเซียน คำทักทาย และชื่อเมืองหลวงด้วย  ได้คุณครูที่ผิดออกมาแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ  ครูส่วนใหญ่จบมาจากสาขาภาษาอังกฤษมีเพียงบางท่านเท่านั้นที่ไม่ได้จบมาจากสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ


กิจกรรมต่อมาคือการใบ้คำภาษาอังกฤษผู้เขียนเรียกว่ากิจกรรม Taboo มีคำต้องห้ามเอาไว้ไม่ให้พูดด้วย ถ้าเผลอพูดจะต้องเป็นผู้ออกมาให้เพื่อนใบ้คำต่อไป ท่าน ผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน ร่วมกิจกรรมใบ้คำกับคุณครูด้วยเป็นที่สนุกสนาน แถมคุณครูมีกำลังใจในการทำกิจกรรมด้วย 


ผอ.โสภาวรรณ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 

ท่าน ผอ.วรรณี พิชญ์พนัส. ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) ร่วมทำกิจกรรมการใบ้คำกับครูด้วย ดูเหมือนว่า ท่านผอ.ปัญญลักษณ์  สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 ลุ้นมากกว่าเพื่อนเลย 5555 

กิจกรรมต่อมาเป้นกิจกรรมการอ่านและเขียนแล้วเรียงประโยค คุณครูวิ่งไปดูข้อความแล้วนำมาเขียนและเรียงประโยคให้ถูกต้อง ทีมใดเรียงเสร็จและเขียนได้ถูกต้องทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะ 

กิจกรรม Find someone who เป็นการไปพูดสัมภาษณเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อสรปว่าคุณครูท่านใดทำอะไรได้ ก็ให้ทำกิจกรรมนั้นๆเลยเช่นร้องเพลงภาษาอังกฤษได้ พูดได้ 3 ภาษา หรือบอกวิธีการทำอาหารเป็นภาษาอังกฤษได้ 

กิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ ผู้เขียนให้ดู video ข้างล่างให้คุณครูฝึกการฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษแล้วนำคำเหล่านั้นมาเล่นเกมการอ่าน เมื่อพบกันให้เป่ายิงฉุบทีมใดชนะก็ได้ไปต่อได้ 
ตอนทำกิจกรรมเหมือนว่าไม่มีทีมใดยอมแพ้กันเลย คุณครู Active มาก กิจกรรมต่อมาดู video เรื่อง Routine แล้วทำท่าทาง แล้วทำใบงานเรื่อง กิจวัตรประจำวัน 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.youtube.com

กิจกรรมต่อไปชื่อกิจกรรม Running dictation ให้ครูไปดูข้อความแล้วมาบอกเพื่อนเขียน นอกจากนี้ยังเอาเนื้อเรื่องไปแสดงละครต่อด้วยคุณครูพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก อยกให้คุณครูให้การสอนภาษาอังกฤษผ่านการแสดงละคร 

กิจกรรมการพับกระดาษ Origami ให้ครูพับกระดาษ สามารถทำได้ทั้งการอ่านและการฟัง แต่ไม่มีเวลาทาสีปลาที่ครูพับ เพราะเวลาจำกัดมาก 

คุณครูพับกระดาษได้ดีมาก กิจกรรมต่อมาเป็นการออกแบบบทเรียนโดยใช้หัวข้อ ชื่อเรื่อง จุดประสงค์ กระบวนการ การวัดผลประเมินผล สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน ครกลุ่มแรกสาธิตแลสอนเรื่อง Parts of body สามารถสอนได้ดีมาก 

กลุ่มที่สองสอนเรื่องสี แต่จะใช้ลูกโป่งแทนสีแล้วให้นักเรียแข่งกันไปเหยียบสี และบอกว่าสีอะไร 

กลุ่มสุดท้ายสอนเรื่องสัตว์และทำท่าทางให้นักเรียนใบ้คำภาษาอังกฤษว่าเป็นสัตว์ชนิดใด 


ตอนเดินทางออกจากจังหวัดสตูลเพื่อมาสนามบินหาดใหญ่ พบว่าฝตตกตลอดทาง นอกจากนี้ยังเห็นทะเลหมอกด้วย อากาศดีมากและเหมาะแก่การเดินทาง  ขอบคุณคุณครูทุกๆๆท่านที่ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านครับ...ความเห็น (2)
  • คุณครูตั้งใจและสนุกสนานมากเลยนะครับ
    บรรยากาศทิวทัศน์สองข้างทางสวยงาม มีหมอกช่วยเพิ่มเสน่ห์อีกด้วย 
  • สบายดีนะครับ?

-ขอบคุณพี่ครูธนิตย์ครูตั้งใจมากๆ

ดูแล้วมีความสุข

บรรยากาศในภาคใต้ดีมากๆชอบใจบรรยากาศ

พอผมออกจากสตูล

น้ำท่วมเลย 5555

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี