ตอนที่ 17 

         สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค  ตอนที่ 15  ว่าด้วยองค์กรเคออร์ดิคกับระบบที่ซับซ้อนและปรับตัว   จากการไปร่วมประชุมที่ลอนดอน   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช