นักแนะแนวอาชีพต้นแบบ

เปลี่ยนศาสตร์พระราชาเป็นศาสตร์กิจกรรมการเรียนรู้


“ผมสอนนักแนะแนวต้นแบบ รุ่นที่ 2 โดยมีในหลวงทรงเป็นต้นแบบของการแนะแนว แนะนำพสกนิกรจากพระราชกรณียกิจที่พระราชทานให้คนไทยมาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ท่าน 
.
เปลี่ยนศาสตร์ของพระราชามาเป็นศาสตร์กิจกรรมการฝึกอบรมนักแนะแนวต้นแบบ รุ่นที่ 2 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ดังนี้
.
1) แก้ปัญหาที่จุดเล็ก คือ การแก้ปัญหาของในหลวงจะเริ่มจากจุดเล็ก ๆ คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักมองข้าม ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่ง ความว่า ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก เป็นอย่างนั้นต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน
.
2) ทำให้ง่าย คือ ในหลวงทรงโปรดที่จะทำสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่าย ทำสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย โดยสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวม อันเป็นการแก้ปัญหาด้วยการใช้กฎแห่งธรรมชาติเป็นแนวทางนั่นเอง
.
3) ไม่ติดตำรา คือ การไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทย
.
4) ปลูกป่าในใจคน คือ ในหลวงทรงเล็งเห็นการแก้ไขปัญหาด้วยการปลูกจิตสำนึกในตนเองด้วยตนเอง
.
5) การมีส่วนร่วม คือ เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมหรือเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น สำคัญที่สุดต้องหัดทำใจให้กว้างขวาง หนักแน่น ฟังความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาด
.
6) ทำงานอย่างมีความสุข คือ ในหลวงทรงมีความสุขทุกครั้งที่จะช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเคยรับสั่งครั้งหนึ่งว่า  ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น
.
7) รู้ รัก สามัคคี คือ เป็นคำสามคำที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้ง พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย”

:: หลักการทรงงานทั้งหมดนี้ถูกเปลี่ยนเป็นกิจกรรมการพัฒนาตลอดสองวันที่ผ่านมา ::

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุดปฐพี เวียงสีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตามมาชื่นชมครับ

เยี่ยมมากๆๆ