หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่ 28 กันยายน 2560
พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้เดินทางออกจากที่พัก 08.00 - 08.30 น. ถึงหน่วยฝึก วันนี้เราเราได้นำป้ายชื่อศูนย์ฝึกที่นำมาปรับปรุงแก้ไขเสร็จ มาติดตั้งบริเวณปากทางเพื่อเป็นการออกทางเข้ายังศูนย์ปิยะชนก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)