หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560 <p></p>

เวลา 07.00-07.30 น. เริ่มออกเดินทางจากสถานที่พักเวลา 08.00-08.30 น. เดินทางถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติงานศูนย์เรียนรูภูมิปัญญาไทยปิยะชนกวันนี้ได้ศึกษาและเรียนรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับ ขั้นตอน วัสดุ/อุปกรณ์ วัตถุดิบกับคุณป้าสมยงค์ในการทำขนมไทย คือ ฟักทองเชื่อมนั้นเองและยังได้เตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการทำฟักทองเชื่อม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)