กิจกรรมเข้าชมพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ (วันที่ 10-11-2560)

กิจกรรมเข้าชมพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  

     วันที่  10  พฤศจิกายน 60  ทีมฝึกประสบการณ์ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีได้รับโอกาสจากหน่วยฝึกให้เข้าร่วมรับชมพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  เราออกเดินทางกันเวลา 05.00น. เมื่อเดินทางไปถึงจึงรู้ว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆมีผู้คนมากมายไม่เว้นแม้แต่ชาวต่างชาตินานาประเทศที่เดินทางเข้ามาชมความงดงามของพระเมรุมาศซึ่งยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ  หลังจากนั้นหน่วยฝึกได้มีการเลี้ยงส่งอำลาและพาไปกราบกรมหลวงชุมพร  ณ ดอนหอยหลอด  จังหวัดสมุทรสงคราม

   วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ณ  สถานที่แห่งนี้พวกหนูขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ช่วยเหลือและเมตตาให้ร่วมเรียนรู้งานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน  หน่วยฝึกนี้ได้มอบสิ่งที่มีค่ามากที่สุดให้กับพวกเรานั่นก็คือ  ความรู้  ในทุกๆศาสตร์และเปิดโอกาสให้พวกเราร่วมฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆมากมาย  พวกเราซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง  และจะขอน้อมรับทุกคำสั่งสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

ภาพที่ 1-4  กิจกรรมเข้าชมพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ (10-11-2560: เวลา 05.00-17.00น.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)