รัดหนังสติ๊กไว้รอบทัพพี วางพาดปากหม้อ สำหรับคนอาหาร ทัพพีจะไม่ลื่นหล่นจากหม้อ