รู้สึกดีที่มีเธออยู่ใกล้
มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
ยามฉันเจ็บเหมือนเธอคอยเฝ้าดู
ยามเธอล้มเอาใจสู้เธอเรื่อยมา
หากฉันรู้ความจริงสักนิด
จะไม่คิดใส่ใจไปห่วงหา
เพิ่งรู้ว่าเอาของเพื่อนมา
เพื่อนเราหนาเพื่อนรักหักไม่ลง
พยายามหักห้ามใจเท่าไหร่
พยายามห่างไว้ไม่ให้หลง
กลับยิ่งจมยิ่งลึกยิ่งลง
พลัดตกลงวงแห่งวังวนรัก

ขนิษฐา - แต่ง