ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ของการฝึกงาน เวลา 08.30 น. เราได้ช่วยกันย้ายของในโกดังข้าวออกมาไว้ข้างนอกและเก็บกวาดให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมให้เจ้าหน้าที่มาตรวจความสะอาดและความเรียบร้อยของโกดังข้าวและจะนำข้าวที่ชาวบ้านจะนำมาขายให้กับโรงสีที่ศูนย์ของเรา โดยขนเอาพันธุ์ข้าว ปุ๋ย และของต่างๆออกจากโกดังข้าวค่ะ

เวลาประมาณ 11.30 น.  มีคณะนักศึกษา ก.ศ.น จากสมุทรปราการได้เดินทางมาดูงานทีี่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อคณะนักศึกษา ก.ศ.น เดินทางมาถึงศูนย์แล้วได้ฟังการบรรยายโดยมี พี่คิม ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลได้บรรยายเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย และกระบวนการในการสีข้าวและการก่อตั้งศูนย์เมื่อฟังการบรรยายจากพี่คิมจบแล้วได้ให้นักศึกษาเข้าชมกระบวนการในการแพ็คข้าวด้วยเครื่องสูญญากาศ โดยมีนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นผู้สาธิตการแพ็คให้คณะนักศึกษา ก.ศ.น ที่มาศึกษาดูงานได้ดูเมื่อนักศึกษา ก.ศ.น ได้ดูการสาธิตการแพ็คข้าวแล้วนักศึกษา ก.ศ.น  ก็ได้ลองแพ็คข้าวด้วยตนเองเมื่อเสร็จจากการแพ็คข้าวแล้วคณะนักศึกษา ก.ศ.น ก็ได้เดินชมโรงสีข้าวค่ะ และก่อนที่นักศึกษา ก.ศ.น จะกลับได้เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของทางศูนย์เพื่อเป็นของฝากกลับบ้านไม่ว่าจะเป็น ข้าวหอมมะลิ  ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้อง ข้าวหอมปทุม ข้าวสามหอม จมูกข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อไว้ชงเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และยังมีขนมต่างๆเช่น กล้วยฉาบที่มีหลายรสชาติและเผือกฉาบ  กล้วยตาก สบู่สมุนไพร ให้เลือกซื้อก่อนเดินทางกลับค่ะ


                 ช่วยกันย้ายสิ่งของต่างๆในโกดังข้าวออกมาไว้ข้างนอกและเก็บกวาดให้เรียบร้อย


                                       คณะนักศึกษา ก.ศ.น เดินทางมาถึงศูนย์โดยมี พี่คิม 

                          ได้บรรยายเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย 


                                       สาธิตการแพ็คข้าวให้นักศึกษา ก.ศ.น ที่มาดูงานได้ดู


                                       คณะนักศึกษา ก.ศ.น เลือกซื้อสินค้าของทางศูนย์


เวลาประมาณ 14.00 น. ได้ต้อนรับประธานจากศูนย์การเรียนรู้อาเซียน จังหวัดกาญจนบุรีที่เดินทางมาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เราได้พาอาจารย์หัวหน้าสูนย์การเรียนรู้ท่าม่วงและคระนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอเมริกาเดินชมรอบๆศูนย์การเรียนและโรงสีข้าวต้นแบบของชุมชนและดูการการทำเกษตรแบบผสมผสานและการแบ่งที่ดินเป็น 3 ส่วน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือส่วนที่ 1 แบ่งเพื่อปลูกที่อยู่อาศัย  ส่วนที่ 2 แบ่งที่เพื่อไว้ทำกิน ส่วนที่3 ขุดบ่อน้ำเพื่อเลี้ยงปลาตามแนวพระราชดำริพาอาจารย์ไปดูการเลี้ยงโคนมและกลุ่มอาชีพที่สานตระกร้าเพื่อส่งขายให้กับร้านค้าและขายส่งให้กับลูกค้าที่มาสั่งไว้ค่ะ


                             พาอาจารย์และนักเรียนแลกเปลี่ยนดูแปลงเกษตรแบบผสมผสาน


                                       พาอาจารย์และนักเรียนแลกเปลี่ยนไปดูการเลี้ยงโคนม


                         พาอาจารย์และนักเรียนรู้แลกเปลี่ยนมาดูการสานตระตร้าของบ้านผู้ใหญ่


เวลาประมาณ 16.20 น. เราได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านหนองขุยเพื่อนำป้ายสื่อให้ความรู้เกี่ยวการคัดแยกขยะไปมอบให้ทางโรงเรียนบ้านหนองขุยเพื่อติดประกอบกับถังขยะที่เราได้นำไปตั้งไว้แล้วค่ะ


                                  ติดป้ายสื่อการคัดแยกขยะที่โรงอาหารโรงเรียนบ้านหนองขุย


                                    ติดป้ายสื่อการแยกขยะเพื่อประกอบการแยกขยะที่ถูกต้อง


จบการฝึกงานของวันนี้ค่ะ<p></p>

<p></p>
<p></p><p>
</p>
<p></p>
<p></p><p></p><p>
</p>
<p></p>
<p></p><p>
</p>
<p></p><p>
</p>
<p></p><p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)