ฝึกงานวันที่ 16 ตุลาคม 2560

ได้รับมอบหมายงานให้แยกรายชื่อแต่ละหมู่บ้านในตำบลโพรงมะเดื่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสพการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)