ฝึกงานวิชาชีพครั้งที่ 52 หน่วยฝึกที่ 13

วันที่ 16 ตุลาคม 60 วันนี้ได้ไปที่ศูนย์การเรียนรู้หมู่ที่4 บ้านหุบรักของป้านุช ได้ทำการตัดแต่งต้นไม้และทำความสะอาดศูนย์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)