ครั้งที่ 68 :( 27 ตุลาคม 2560)

วันนี้วนที่ 27 ตุลาคม 2560 หลังจากผ่านวันที่คนไทยทั้งปะเทศเสียใจเป็นที่สุดแล้ว 

                        วันนี้เราก็มาเข้ารับการฝึกตามปกติ ไม่ได้เป็นวันหยุดแต่อย่างใด บรรยากาศตอนเช้ายังคงเงียบๆ ความรู้สึกของทุกคนยังคง เสียใจแลับาง

คนยังคงทำใจไม่ได้ ในเฟสบุ๊ค หรือ ในโซเชี่ยวต่างๆก็ยังพูดถึงแต่เรื่องนี้ เรื่องที่คุยกันก็ยังคงเป็นเรื่องนั้นเช่นกัน แต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไปตามหน้าที่ ทุก

คนมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ วันนี้เราตั้งใจว่า ช่วงสายๆเราจะไปยังชุมชนสวนตะไคร้ เพื่อ ติดตามและเชิญชวนมาร่วมประชุมวิธีแก้ไขปัญหาในวันอาทิตย์

ที่จะถึงนี้ 

                       เวลา ประมาณ 10.00 น. เราได้รับสายจาก ท่าน อาจารย์ ดร. สมชาย ลักขณานุรักษ์ ว่าจะเข้ามาให้เราลงโปรแกรม SPSS ให้

และจะเข้ามาในอีก 15 นาทีนี้ เราจึงรอพบกับอาจารย์ท่านก่อน เราลงโปรแกรม SPSS ให้กับอาจารย์เพื่อรำไปใช้สอน ให้กับนักศึกษา พัฒนาชุมชน ภาค 

กศ.พป. ในวันอาทิตนี้ ซึ่งอาจารย์ ก็ได้ให้เราไปสอน พี่ๆน้องๆ กศ.พป. ลงโปรแกรม SPSS ในวันอาทิตย์ที่จะถึงน้ีด้วย 

                       หลังจากนั้นเวลา 13.00 น. เราเดินทางไปยังชุมชนสวนตะไคร้ เพื่อซาวเสียงดูว่าวันอาทิตย์นี้จะพอมีใครมาได้บ้าง และ นำวิธีแก้ไขปัยหาที่

ได้รับมาจากกการประชุมอาทิตย์ที่ผ่านมา มาบอกให้กับทุกบ้าน เราไปตรวจดูสภาพปัญหาต่างๆนอกจากมี่ได้รับข้อมูลมาแล้ว เราจึงอยากลงไปเช็คให้

แน่ใจและช่วยหาวิธีแก้ไขแบบง่ายไม่มากขั้นตอนให้ด้วย 

*** วันนี้เราไม่รู้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง แต่วันนี้เรามีความสุขที่ได้เห็นทุกคนมีความสุขในสิ่งที่เราทำให้เขาเห็นว่า มันทำได้ 


                          ภาพกิจกรรมภายในวันนี้ ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี 

 ืืืืืืืืืืืืืื                          ภาพกิจกรรมภายในวันนี้ ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี 

                          ภาพกิจกรรมภายในวันนี้ ภาพถ่ายโดย : น.ส ชริญา แก้วบัวดี 

                               ภาพกิจกรรมภายในวันนี้ ภาพถ่ายโดย: น.ส ธัญญลักษณ์ นอขุนทด

                                       ภาพกิจกรรมภายในวันนี้  ภาพถ่ายโดย : นาย เอกรินทร์ สีเอก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)