กิจกรรมเตรียมความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์โสต(วันที่ 1 -11-2560)

กิจกรรมเตรียมความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์โสต

        วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  ข้าพเจ้าและคู่ที่ร่วมกันจัดทำโครงการได้ลงพื้นที่  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ไร่ทองหทัย หมู่ที่ 2  ตำบลนายาง  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรีเพื่อลงไปจัดเตรียมสถานที่  นัดแนะกำหนดการกับเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งบรรยากาศดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากลุง ป้า น้า อา ในชุมชนที่ร่วมกันช่วยสนับสนุนด้านอาหาร  อุปกรณ์และสถานที่ในครั้งนี้  ข้าพเจ้าและเพื่อนสู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งและสิ่งหนึ่งที่จะตอบแทนทุกคนได้คือทุ่มเทกับโครงการี้ให้เต็มที่เพื่อบรรลุเป้าหมายและเกิดการพัฒนาขึ้นในชุมชน


   ภาพที่ 1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์โสต (1-11-2560: เวลา 8.30-16.30น.)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)