ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 30 ตุลาคม 2560)

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ของการฝึกงานเวลาประมาณ 08.30 น. เราได้ช่วยงานภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ค่ะ

เวลาประมาณ 10.00 น. เมื่อเราช่วยงานภายในศูนย์เสร็จแล้ว เราก็ได้มาทำงานโครงการของเราต่อเพื่อเตรียมให้อาจารย์ดูวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์มานิเทศเป็นครั้งที่ 2 ค่ะ

เวลาประมาณ 13.00 น. ได้มีลูกค้ามาสั่งข้าวเราจึงไปช่วยกันคัดข้าวแล้วขนขึ้นรถเพื่อนำไปส่งให้กับลูกที่มาสั่งค่ะ


                 นั่งทำโครงการเพื่อเตรียมงานที่จะให้อาจารย์ดูในวันที่อาจารย์มานิเทศครั้งที่ 2


                                   ช่วยกันคัดข้าวแล้วขนขึ้นรถเพื่อนำไปส่งให้กับลูกที่มาสั่ง


จบการฝึกงานของวันนี้ค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)