บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่72 วันที่ 27 ตุลาคม 2560

   วันนี้พวกเราได้ช่วยกันทำความสะอาด ของภายในศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด และช่วยกันนำป้ายมาติด

    (ช่วยกัน นำพัดลม มาขัดเช็ดให้สะอาด)


    (นำป้ายมาติดใหม่)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)