บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่69 วันที่ 24 ตุลาคม 2560

  วันนี้พวกเราได้ช่วยกันเตรียมข้าวสาร อาหารแห้งเพื่อที่จะทำบุญใส่บาตรในวันพรุ่งนี้โดยมีพระจากสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมในอำเภอโพธาราม มาบิณฑบาตรจำนวน 33รูป


    (ช่วยกันจัดเตรียมของ)


     (เสร็จแล้วของที่จะนำใส่บาตรในวันพรุ่งนี้)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)