บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่70 วันที่ 25 ตุลาคม 2560

     วันนี้ คุณลุงธัมมสัญญ์ และป้าหทัยรัตน์อุ่มเอิบ รวมทั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์ได้มาร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน33รูป ที่มาจากสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรม ผาสุกวนิต ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีในการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลให้กับ ในหลวงรัชกาลที่๙ 


     (ข้าวสารอาหารแห้ง)


    (ร่วมกันทำบุญใส่บาตรที่หน้าศูนย์วิสาหกิจชุมชน)


     (รับพรจากพระท่าน)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)