ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 18 ตุลาคม 2560

วันนี้เป็นการนั่งทำเล่มรายงานของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อส่งในวันปัจฉิม และระบายสีแผนที่เพิ่มเติมจากเดิมค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)