การฝึกประสบการวิชาชีพสาขาเอกการพัฒนาชุมชน ครั้งที่64

24 ต.ค.60

          วันนี้เรามาลงชุมชนมาพบแกนนำชุมชนและผูสุงอายุเพราะว่าในวันพรุ้งนี้เราจะมาจัดโครงการกันอีกและพร้อมเลี้ยงข้าวกลางวันผุ้ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเพื่อเป้นสิ่งแทนใจที่ได้ช่วยเหลือกันมาโดยตลอดจากที่เราได้จัดทำโครงการ

                                              ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

                                                    ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

                และในวันนั้นผู้สูงอายุได้ให้เราช่วยกันจัดบอร์ดเพราะคิดว่านักศึกษาอย่างเราน่าจะทำเรื่องนี้ได้ดี เราก็ยินช่วยที่จะกันเพราะที่ผ่านมาเรากับคนในชุมชนได้ช่วยเหลือเกลื่อกูลกันมาโดยตลอด

                                        ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

                                                ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

       เราก็มาคุยกันว่า พรุ้งนี้จะมาจัดโครงการกันแต่รอบนี่เราจะเลั้ยงข้าวเลี้ยงน้ำผู้ที่เข้ามาร่วมจัดทำโครงการทั้งหมดโดยการทำอาารนั้นเราจะเอาผักปลอกสารพิษที่จัดทำในโครงการนำมาปรุงอาการเพื่อที่จะให้เล็งเห็นมองเห็นถึงประโยชน์ของโครงการที่เรามาจัด

                                                    ภาพถ่ายโดย นางสาว ชริญา แก้วบัวดี

                                             ภาพถ่ายโดย นางสาว ผกามาศ สองเมือง

          การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความมีน้ำใจไมตรีที่ดีต่อกัน ความมีน้ำใจเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้ โดยไม่ต้องใช้เงินทองมากมาย เพียงแต่แสดงความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ โดยการช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น ก็เป็นการแสดงน้ำใจได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)