การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 56)

13 ตุลาคม 2560

บริการความสะดวกให้กับผู้ร่วมเข้าทำบุญ  ณ วัดบ้านโป่ง ที่ทางอำเภอจัดขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)