ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 17 ตุลาคม 2560)

วันที่ 17 ตุลาคม ช่วงเช้าของการฝึกงานเวลาประมาณ 09.30 น. เราเดินทางไปหมู่บ้านหนองขุยเพื่อตั้งถังขยะที่สถาบันการเงิน หมู่ 4 ตำบลหนองสาหร่าย และโรงเรียนบ้านหนองขุย พร้อมแท่นไม้ไผ่ที่ทำเพื่อไว้ตั้งถังขยะเพื่อกันถังขยะไม่ให้ล้ม เพื่อให้ชาวบ้านได้คัดแยกขยะได้ถูกต้อง เมื่อนำถังขยะมาตั้งเสร็จแล้วเราก็ได้ไปช่วยเพื่อนเตรียมแปลงสมุนไพรเพื่อที่จะให้ชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมในการปลูกสมุนไพรที่โรงเรียนบ้านหนองขุย 

เวลาประมาณ 11.30 น. เราได้เดินทางกลับมาที่ศูนย์มาช่วยกันทำป้ายชื่อพืชสมุนไพรแต่ละชนิดเพื่อที่จะไปปักไว้หน้าต้นสมุนไพรว่าสมุนไพชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรค่ะ และเราได้ช่วยแม่เจี๊ยบและพี่ๆที่ศูนย์แพ็คข้าวเพื่อนำไปส่งลูกค้าที่มาสั่งข้าวจำนวน 100 ถุง ค่ะ


                                        นำถังขยะไปตั้ง ณ สถาบันการเงิน หมู่บ้านหนองขุย


                                       เตรียมแปลงสมุนไพรเพื่อให้ชาวบ้านร่วมปลูกสมุนไพร


                                                      ช่วยเพื่อนทำป้ายชื่อสมุนไพร


                                     ช่วยแม่เจี๊ยบและพี่ๆที่ศูนย์แพ็คข้าวเพื่อนำไปส่งลูกค้า


จบการฝึกงานของวันนี้ค่ะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)