การเตรียมเอกสารที่จะใช้ในการทำโครงการ ( 17 ตุลาคม 2560)

                             การเตรียมเอกสารที่จะใช้ในการทำโครงการ

                          ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ดิฉันและเพื่อนที่ทำโครงการร่วมกันได้ช่วยกันนั่งจัดพิมพ์เอกสารที่จะทำโครงการ อาทิ กำหนดการ แบบประเมินแบบสัมภาษณ์ หนังสือราชการ เป็นต้น ดิฉันทราบว่าจะทำโครงการเราต้องจัดเตรียมเอกสารหลายๆอย่างเพื่อที่จะนำไปใช้ในการจัดทำโครงการขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์


                                ภาพการเตรียมเอกสารที่จะใช้ในการทำโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)