การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่16 ตุลาคม 2560

ศึกษาการปลูกแห้ว

ขนดินเพื่อนำไปทำพื้นที่ เพื่อเป็นที่ระลึกของนักศึกษาฝึกงาน

เตรียมดินทำโซนที่ระลึกของนักศึกษาฝึกงาน

ปรึกษาการทำเล่มวิจัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)